Giới thiệu

Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

 • Trở thành đối tác tin cậy, mang lại những đóng góp ý nghĩa và giá trị cho đối tác.
 • Trở thành một phần không thể thiếu, một “thành viên trong gia đình” trong việc thấu hiểu và giải quyết những “Nỗi đau” của khách hàng, đối tác.
tầm nhìn1tầm nhìn
Sứ mệnh

Nhiệm vụ

 

 • Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phần mềm có giá trị cao.
 • Phấn đấu đưa ra các giải pháp có giá trị gia tăng đáng kể cho cả khách hàng và đối tác.
 • Cung cấp giá trị bổ sung ngoài sự phát triển, chẳng hạn như lực lượng lao động ổn định, quy trình hợp lý, tư vấn, cơ hội hợp tác, học hỏi và phát triển cao..
 • Cung cấp sự tiến bộ, sự cống hiến và trách nhiệm..
 • Thể hiện kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ, tập trung vào việc tìm hiểu nhu cầu của khách hàng..

Giá trị cốt lõi

 • Khai thác và phát huy thế mạnh của mỗi cá nhân hướng tới mục tiêu chung.
 • Khuyến khích, bồi dưỡng việc hình thành và thực hiện các sáng kiến, ý tưởng mới.
 • Tôn trọng, ghi nhận chân thành và ghi nhận minh bạch những đóng góp của từng thành viên trong nhóm.
 • Phấn đấu xây dựng một môi trường hợp tác có sự kết nối bền chặt giữa các thành viên.
 • Xác định yếu tố con người là yếu tố cốt lõi, trung tâm.
giá trị cốt lõi1giá trị cốt lõi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *